Jdi na obsah Jdi na menu
 


Voľba ďalších členov výboru DHZ

 Výbor navrhol doplnenie ďalších členov a to na funkciu :

- veliteľ podpredseda Viliama Džundu , ktorý ma vykonanú skúšku na tuto funkciu.

- Radovana Suchého na funkciu materiálno technického referenta

- Janu Ševcovovú na funkciu: referentka pre prácu žien.

- Tatianu Pituchovú na funkciu: pokladník

- Jozefa Nimasa na funkciu revízor DHZ

- Rastislava Lindnera na funkciu: strojník

 

Činnosť DHZ v roku 2007

V prvom rade by som chcel všetkým členom a sponzorom poďakovať za ich pomoc pre náš DHZ. Tohto roku naša činnosť výrazne pokročila oproti minulým rokom. Začal by som naším požiarnym vozidlom Liaz-CAS 25, ktoré sme v marci omaľovali a tak tiež sme zohnali nové tlakové koleno na viveu a po troch rokoch sa nám ho podarilo  sfunkčniť.

 

28.04- sme sa zúčastnili prvý krát nočnej súťaže o najzdatnejší DHZ v Zlatom.

            Tato súťaž bola dosť náročná a trvala necelých 12 hodín. Náš DHZ obsadil 19 miesto      za účasti 25 tich mužstiev zo Slovenska ,Poľska a Čiech .

1.06-  sme vykonali ukážku našej techniky na ihrisku v Kružlove pri príležitosti MDD.

6.06- sme sa zúčastnili obvodovej súťaže v Malcove kde sme aj prvý krát mali aj dorastencov, muži sa umiestnili na 5 mieste a dorastenci na 3 mieste.

24.06- sme sa prihlásili do hasičskej ligy ale  zúčastnili sme sa len jednej  súťaže v Gaboltove, kde sme obsadili 7 miesto-

25.07- sme prijali do DHZ aj dievčenské mužstvo, ktoré nás úspešné reprezentovalo v Zlatom na súťaži s PS-8, kde obsadili 2 miesto ,muži DHZ tam obsadili 9 miesto. Hneď o týždeň sa naše dievčatá zúčastnili na Šarišskom pohári v Prešove, kde obsadili 3 miesto. Pre náš DHZ to bol najväčší úspech vzhľadom na to, že na Šarišskom pohári súťažili najlepšie mužstva z piatich okresov. Ďalej sa naše dievčatá zúčastnili dna 2.09-  súťaže o pohár starostu v Nižnom Tvarožci, kde skončili na 1 mieste.

7.12- sa naši najmenší hasiči zo základnej školy zúčastnili na halovej súťaži mladých hasičov v Bardejove, za Kružlov súťažili dve dievčenské a dva chlapčenské mužstva. Dievčatá obsadili 4 a 8 miesto. Chlapci 8 a 19 miesto.

 

Tohto sme mali dva krát výjazd k požiaru. Prvý krát v apríli pri Kružlovských strojárňach, kde horela suchá tráva, požiar sme uhasili do cca 20 minút. K žiadnym finančným ani materiálnym škodám nedošlo.

Druhý krát sme boli pri požiari senníka v Bogliarke, kde sme zabezpečili po žiarovisko do rana. Vzhľadom na to, že  horiaci senník sa nedal uhasiť, tak sme boli požiadaný predsedom družstva a veliteľom zásahu HaZZ, aby sme tam pristavili naše vozidlo pre prípad, že by sa oheň začal rozširovať k lesnému porastu. Čo sa týka techniky tak ako som spomínal na začiatku bolo opravené naše vozidlo a bola zakúpená nová PS-  12 ,12 hadíc typu  B a ďalšie armatúry k tomu v hodnote 30 tisíc. Ďalej na VUB banka darovala za 1 Sk hydrantový nadstavec,2 prúdnice a tri hadice. Od HaZZ Bratislava sme dostali odsávač dymu, 16 kusov dýchacích prístrojov SATURM 7 a 16 kusov zásahových prilieb ŠUBERT. Ďalej DHZ Bratislava nám darovala 5 párov maskáčov pre deti, Pán Štofko nám zaobstaral 2 umelé prúdnice, taktiež do našej starej PS_12 sme zakúpili agregát o obsahu 1500cm, ktorý sme v lete aj vymenili a na ďalší rok počítame s ňou na súťažiach ďalej boli zakúpené nové montérky pre naše hasičky, dorast a mužov. Bol prerobený aj sací kôš na športovú úpravu, zakúpené boli aj PROFI savice s profi koncovkami a aj pákový rozdeľovač. Počas roku bola zriadená aj WEB stránka DHZ . Bolo nám pridelené štatistickým úradom IČO, takže od ďalšieho roku môžme poberať dva percenta z dane. Zorganizovali sme aj dva tanečné zábavy, a podieľali sme sa organizácii rôznych kultúrnych podujatí. Na ďalší rok nám bol schválený rozpočet z obci 25 000 Sk. Tohto roku sme vykonali 7 taktických cvičení a do DHZ bolo prijatých 27 nových členov. K dnešnému dnu ma náš DHZ 64 členov.

 

V mesiaci január som sa zúčastnil ako delegát valného zhromaždenia okresného výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany.

26.04.- sa pán Džunda Viliam zúčastnil školenia veliteľov

02.12.- sa u nás v Kružlove konala schôdza funkcionárov DHZ – okrsku Kružlov a Malcov

14.12.- sa pán Štofko Slavomír zúčastnil na školení strojníkov